Skip to product information
1 of 1

盒裝餅乾仔圖案 套裝

盒裝餅乾仔圖案 套裝

Regular price HK$129.00
Regular price Sale price HK$129.00
Sale Sold out
顏色
大小
盒裝餅乾仔圖案 套裝
𝑷𝑰𝑵𝑲 / 𝑩𝑳𝑼𝑬
$𝟏𝟐𝟗/𝑺𝑬𝑻

s(5): 85-95ᴄᴍ
ᴍ(7): 95-100ᴄᴍ
ʟ(9): 100-110ᴄᴍ
xʟ(11): 110-120ᴄᴍ
ᴊs(13): 120-125ᴄᴍ
ᴊᴍ(15): 125-135ᴄᴍ
ᴊʟ(17): 135-145ᴄᴍ
ᴊxʟ(19):145-150ᴄᴍ以上

ᴍᴀᴅᴇ ɪɴ ᴋᴏʀᴇᴀ 🇰🇷
預訂貨品約14-30日到港🫶🏻

📍實拍圖片,一切以實物為準
📍人手測量,1-3ᴄᴍ誤差實屬正常
📍ᴘᴀʏᴍᴇ / ꜰᴘꜱ / ᴀᴛᴍ / ᴀʟɪᴘᴀʏʜᴋ / ᴡᴇᴄʜᴀᴛ ᴘᴀʏ
📍📨ᴅᴍ / 📱ᴡʜᴀᴛꜱᴀᴘᴘ 6075 3969查詢或落單🔍
View full details