Skip to product information
1 of 1

顏色水果系列 套裝 8色入

顏色水果系列 套裝 8色入

Regular price HK$99.00
Regular price Sale price HK$99.00
Sale Sold out
顏色

顏色水果系列 套裝 有8種顏色可以揀🫶🏻
🍒🍊🍌🍉🥑🥥🍇🍑

𝑹𝑬𝑫 / 𝑶𝑹𝑨𝑵𝑮𝑬 / 𝒀𝑬𝑳𝑳𝑶𝑾 / 𝑮𝑹𝑬𝑬𝑵 /
𝑩𝑳𝑨𝑪𝑲 / 𝑷𝑼𝑹𝑷𝑳𝑬 / 𝑶𝑳𝑰𝑽𝑬 𝑮𝑹𝑬𝑬𝑵 / 𝑷𝑰𝑵𝑲
$𝟗𝟗/𝑺𝒆𝒕

xs: 75-85ᴄᴍ

s: 85-95ᴄᴍ

ᴍ: 95-100ᴄᴍ

ʟ: 100-110ᴄᴍ

xʟ: 110-120ᴄᴍ

ᴍᴀᴅᴇ ɪɴ ᴋᴏʀᴇᴀ 🇰🇷

預訂貨品約14-30日到港🫶🏻
📍實拍圖片,一切以實物為準

📍人手測量,1-3cm誤差實屬正常

📍ᴘᴀʏᴍᴇ/ ꜰᴘꜱ/ ᴀᴛᴍ/ ᴀʟɪᴘᴀʏʜᴋ/ ᴡᴇᴄʜᴀᴛ ᴘᴀʏ

📍📨ᴅᴍ / 📱ᴡʜᴀᴛꜱᴀᴘᴘ 6075 3969查詢或落單🔍

📍網站自助下單及付款

View full details